Kontakt ze sklepem
  • mail: kontakt@rekodzielo-kruklanki.pl
  • telefon: 87 421 72 30
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
  • adres: ul. 22 Lipca 19, 11-612 Kruklanki
  • mail: gok@kruklanki.pl
  • telefon: (87) 421-73-01, 508-168-322
  • NIP: 8451986800
  • REGON: 364104884
Dane konta bankowego
  • numer konta: 63 9348 0000 0399 1330 2000 0010
  • nazwa banku: Bank Spółdzielczy